program

Bridge To Market

W ramach programu BridgeToMarket Innowacyjna Polska, prowadzi działania na rzecz tworzenia optymalnych warunków dla przekształcenia wiedzy w nowe produkty technologiczne i rozwiązania organizacyjne. Wyszukujemy pomysły, produkty i technologie o potencjale rynkowym, a następnie wspieramy je w komercjalizacji na każdym etapie ich rozwoju.

Innowacyjne projekty, które znajdą się pod patronatem Fundacji mogą liczyć na wsparcie lokalowe, usługi doradcze i eksperckie oraz szkoleniowe. Nowo tworzone firmy mogą również liczyć na pomoc przy tworzeniu zasobów ludzkich, wiedzy oraz zaplecza infrastrukturalnego i sprzętowego.

Wspomagamy inicjatywy związane z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim.