nasza

DZIAŁALNOŚĆ

Innowacyjna inicjuje, rozwija i wspiera powstawanie wydajnych ekosystemów innowacji w Polsce.


INNOWACYJNA THINK TANK

  • analizy otoczenia prawno-instytucjonalnego,
  • rekomendacje.

EKOSYSTEMY INNOWACJI OPARTE NA MODELU BTM

  • Klastry technologiczne ,
  • Platformy Transferu Technologii w Klastrach ,
  • Fundusze Inwestycyjne.