kilka słów

O NAS

Statut fundacji

Misją Innowacyjnej Polski jest podejmowanie działań i promowanie postaw na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Celem Fundacji jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy poprzez organizację ekosystemów wspierających wdrażanie innowacyjnych pomysłów do gospodarki. 

Fundacja angażuje się w promowanie dobrych praktyk w obszarze innowacji i transferu wiedzy, aby w efektywny sposób wykorzystać istniejący w Polsce potencjał intalektualny i techniczny. Innowacyjna Polska tworzy projekty programów oraz struktury, których zadaniem jest pobudzanie przedsiębiorczości, inicjuje nowe projekty gospodarcze oraz wspiera innowacyjne idee.

INNOWACJA

NAUKA

poznaj

NASZE CELE

 • Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz optymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego ośrodków nauki oraz komercjalizacji wiedzy do gospodarki krajowej i na eksport.
 • Pozyskanie wsparcia finansowego i merytorycznego dla praktycznej realizacji innowacyjności.
 • Popularyzowanie i wspieranie projektów naukowych, w szczególności wykorzystujących szeroko rozumiane nowe technologie.
 • Upowszechnianie oraz promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych nauki.

 • Prowadzenie działań na rzecz stymulowania i promowania innowacyjności oraz wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości.
 • Wspieranie innowacyjnych projektów w staraniach o pozyskanie funduszy unijnych i realizacji projektów z funduszy unijnych lub własnych.
 • Wspieranie i organizacja działań wspomagających wdrażanie dobrych praktyk.
 • Wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących komercjalizacji wiedzy.

nasze

PROJEKTY

 • btm
 • homepage
 • klaster
  • LOGO_BTM_male
   BTM Innovations rozwija innowacyjne projekty od pomysłu do rynku.
  • logo_UE_rgb
   Radar Technologiczny – wsparcie wczesnej fazy rozwoju MŚP
  • LOGO_Klaster BTM
   Klaster BTM to ekosystem innowacji bio-tech-med na Mazowszu.

   

  nasza

  DZIAŁALNOŚĆ

  Innowacyjna inicjuje, rozwija i wspiera powstawanie wydajnych ekosystemów innowacji w Polsce.


  INNOWACYJNA THINK TANK

  • analizy otoczenia prawno-instytucjonalnego,
  • rekomendacje.

  EKOSYSTEMY INNOWACJI OPARTE NA MODELU BTM

  • Klastry technologiczne ,
  • Platformy Transferu Technologii w Klastrach ,
  • Fundusze Inwestycyjne.

  program

  Bridge To Market

  W ramach programu BridgeToMarket Innowacyjna Polska, prowadzi działania na rzecz tworzenia optymalnych warunków dla przekształcenia wiedzy w nowe produkty technologiczne i rozwiązania organizacyjne. Wyszukujemy pomysły, produkty i technologie o potencjale rynkowym, a następnie wspieramy je w komercjalizacji na każdym etapie ich rozwoju.

  Innowacyjne projekty, które znajdą się pod patronatem Fundacji mogą liczyć na wsparcie lokalowe, usługi doradcze i eksperckie oraz szkoleniowe. Nowo tworzone firmy mogą również liczyć na pomoc przy tworzeniu zasobów ludzkich, wiedzy oraz zaplecza infrastrukturalnego i sprzętowego.

  Wspomagamy inicjatywy związane z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim.

   

  napisz do nas

  KONTAKT

  ul. Rostafińskich 4
  02-593 Warszawa
  tel.: 22 1011790, fax: 22 1011791,
  biuro@innowacyjna.pl

  Numer konta bankowego Fundacji (BZ WBK):

   12 1090 1883 0000 0001 2368 4568